cim
Rendezés
I. Terméselemek belendorffit belendorffite
  grafit graphite
  kolimit kolymite
  moissanit moissanite
  moschellandsbergit moschellandsbergite
  paraschachnerit paraschachnerite
  ténit taenite
  termésarany gold
  termésarzén arsenic
  termésbizmut bismuth
  termésezüst silver
  terméshigany mercury
  terméskén sulfur
  termésréz copper
II. Szulfidok aikinit aikinite
  akantit acanthite
  andorit VI andorite VI
  antimonit stibnite
  arzenopirit arsenopyrite
  auripigment orpiment
  bizmutin bismuthinite
  bornit bornite
  boulangerit boulangerite
  bournonit bournonite
  cannizzarit cannizzarite
  capgaronnit capgaronnite
  cinnabarit cinnabar
  clausthalit clausthalite
  cosalit cosalite
  covellin covellite
  digenit digenite
  djurleit djurleite
  domeykit domeykite
  enargit enargite
  famatinit famatinite
  freibergit (tennantit csoport) freibergite (tennantite group)
  freieslebenit freieslebenite
  galenit galena
  galenobizmutit galenobismutite
  geokronit geocronite
  gersdorffit gersdorffite
  greenockit greenockite
  hawleyit hawleyite
  heteromorfit heteromorphite
  heyrovskýit heyrovskýite
  ikunolit ikunolite
  iltisit iltisite
  jamesonit jamesonite
  jaszczakit jaszczakite
  kalkopirit chalcopyrite
  kalkosztibit chalcostibite
  kalkozin chalcocite
  kawazulit kawazulite
  kubanit cubanite
  lillianit lillianite
  löllingit löllingite
  luzonit luzonite
  markazit marcasite
  mawsonit mawsonite
  metacinnabarit metacinnabar
  metasztibnit metastibnite
  miargirit miargyrite
  millerit millerite
  molibdenit molybdenite
  nikkelin nickeline
  pararealgár pararealgar
  pavonit pavonite
  pentlandit pentlandite
  perroudit perroudite
  pilsenit pilsenite
  pirargirit pyrargyrite
  pirit pyrite
  pirosztilpnit pyrostilpnite
  pirrhotin pyrrhotite
  polibázit polibasite
  proustit proustite
  realgár realgar
  roxbyit roxbyite
  rucklidgeit rucklidgeite
  semseyit semseyite
  skinnerit skinnerite
  stefanit stephanite
  szfalerit sphalerite
  tellurobizmutit tellurobismuthite
  tennantit (tennantit csoport) tennantite (tennantite group)
  tennantit csoport tennantite group
  tetradimit tetradymite
  tetraedrit (tennantit csoport) tetrahedrite (tennantite group)
  violarit violarite
  wurtzit wurtzite
  xantokon xanthoconite
III. Halogenidek atacamit atacamite
  brómargirit bromargyrite
  claringbullit claringbullite
  connellit connellite
  eglestonit eglestonite
  eriokalkit eriochalcite
  fluorit fluorite
  halit (kősó) halite
  jódargirit iodargyrite
  klórargirit chlorargyrite
  paratacamit paratacamite
  szalmiák salammoniac
IV. Oxidok és hidroxidok ahtenszkit akhtenskite
  anatáz anatase
  bindheimit -> oxiplumboroméit bindheimite ->oxyplumboroméite
  birnessit birnessite
  böhmit böhmite
  brannerit brannerite
  brookit brookite
  brucit brucite
  carnotit carnotite
  cervantit cervantite
  cesàrolit cesàrolite
  cinkalsztibit cinkalstilbite
  compreignacit compreignacite
  coronadit coronadite
  cristobalit cristobalite
  curit curite
  delafossit delafossite
  diaszpor diaspore
  ferberit ferberite
  ferrihidrit ferrihydrite
  gibbsit gibbsite
  goethit goethite
  hannebachit hannebachite
  hausmannit hausmannite
  hematit hematite
  hercynit hercynite
  hidroxikalcioroméit hydroxycalcioroméite
  hollandit hollandite
  hübnerit hübnerite
  ilmenit ilmenite
  jég ice
  kalkofánit chalcophanite
  kassziterit cassiterite
  kollerit kollerite
  kolumbit-(Fe) columbite-(Fe)
  kolumbit-(Mg) columbite-(Mg)
  korund corundum
  korund (zafír) corundum (sapphire)
  kriptomelán cryptomelane
  kromit chromite
  kuprit cuprite
  kuproroméit cuproroméite
  kvarc quartz
  kvarc (achát) quartz (agate)
  kvarc (ametiszt) quartz (amethyst)
  kvarc (füstkvarc) quartz (smoky quartz)
  kvarc (hegyikristály) quartz (rock crystal)
  kvarc (jáspis) quartz (jasper)
  kvarc (kalcedon) quartz (chalcedony)
  kvarc (rózsakvarc) quartz (rose quartz)
  lepidokrokit lepidocrocite
  litioforit lithiophorite
  magnetit magnetite
  magnezioferrit magnesioferrite
  magneziokromit magnesiochromite
  manganit manganite
  mangánoxidok manganese oxides
  mész lime
  mínium minium
  mogánit mogánite
  opál opal
  opál (faopál) opal (wood opal)
  opál (nemesopál) opal (precious opal)
  opál (tűzopál) opal (fire opal)
  opál (üvegopál) opal (hyalite)
  oxikalcioroméit oxycalcioroméite
  oxiplumboroméit oxyplumboroméite
  perovszkit perovskite
  pirofánit pyrophanite
  piroluzit pyrolusite
  portlandit portlandite
  pszeudobrookit pseudobrookite
  ranciéit ranciéite
  romanèchit romanèchite
  rutil rutile
  schoepit schoepite
  sénarmontit sénarmontite
  spinell spinel
  sztibikonit stibiconite
  tenorit tenorite
  todorokit todorokite
  tridimit tridymite
  tripuhyit tripuhyite
  ulvöspinell ulvöspinel
  uraninit uraninite
  valentinit valentinite
  vandendriesscheit vandendriesscheite
V. Karbonátok és nitrátok ancylit-(Ce) ancylite-(Ce)
  andersonit andersonite
  ankerit ankerite
  aragonit aragonite
  aurikalkit aurichalcite
  azurit azurite
  čejkait čejkaite
  cerusszit cerussite
  clarait claraite
  dawsonit dawsonite
  dolomit dolomite
  dundasit dundasite
  dypingit dypingite
  gerhardtit gerhardtite
  hidrocinkit hydrozincite
  hidromagnezit hydromagnesite
  hidrotalkit hydrotalcite
  huntit huntite
  kalcioancilit-(Ce) calcioancylite-(Ce)
  kalcit calcite
  kálisalétrom niter
  kamphaugit-(Y) kamphaugite-(Y)
  kochsándorit kochsándorite
  kutnohorit kutnohorite
  leadhillit leadhillite
  liebigit liebigite
  magnezit magnesite
  malachit malachite
  nesquehonit nesquehonite
  northupit northupite
  paraalumohidrokalcit para-alumohydrocalcite
  parádsasvárit parádsasvárite
  rodokrozit rhodochrosite
  rosasit rosasite
  scarbroit scarbroite
  smithsonit smithsonite
  strontianit strontianite
  sziderit siderite
  sziderit (szferosziderit) siderite (sphaerosiderite)
  szinchizit-(Ce) synchysite-(Ce)
  termonátrit thermonatrite
  trona trona
  vaterit vaterite
VI. Borátok vonsenit vonsenite
VII. Szulfátok adranosit-(Al) adranosite-(Al)
  adranosit-(Fe) adranosite-(Fe)
  aluminit aluminite
  aluminocopiapit (copiapit csoport) aluminocopiapite (copiapite group)
  aluminopirakmonit aluminopyracmonite
  alunit alunite
  alunogén alunogen
  ammónioalunit ammonioalunite
  ammóniojarosit ammoniojarosite
  ammóniomagneziovoltait ammoniomagnesiovoltaite
  anglesit anglesite
  anhidrit anhydrite
  antlerit antlerite
  barit barite
  bassanit bassanite
  beaverit-(Cu) beaverite-(Cu)
  bianchit bianchite
  blödit blödite
  botriogén botryogen
  boussingaultit boussingaultite
  brochantit brochantite
  butlerit butlerite
  cannonit cannonite
  cinkocopiapit (copiapit csoport) zincocopiapite (copiapite group)
  cinkovoltait zincovoltaite
  clairit clairite
  copiapit (copiapit csoport) copiapite (copiapite group)
  copiapit csoport copiapite group
  coquimbit coquimbite
  cölesztin celestine
  deliensit deliensite
  devillin devilline
  epsomit epsomite
  felsőbányait felsőbányaite
  ferricopiapit (copiapit csoport) ferricopiapite (copiapite group)
  ferrimolibdit ferrimolybdite
  fibroferrit fibroferrite
  gipsz gypsum
  glauberit glauberite
  godovikovit godovikovite
  gunningit gunningite
  halotrichit halotrichite
  hexahidrit hexahydrite
  hidróniumjarosit hydronium jarosite
  jarosit jarosite
  jefremovit efremovite
  johannit johannite
  kalkantit chalcanthite
  karbonátcianotrichit carbonatecyanotrichite
  khademit khademite
  kieserit kieserite
  klebelsbergit klebelsbergite
  koktait koktaite
  krausit krausite
  kröhnkit kröhnkite
  langit langite
  letovicit letovicite
  linarit linarite
  magneziocopiapit (copiapit csoport) magnesiocopiapite (copiapite group)
  magneziozippeit magnesiozippeite
  mascagnin mascagnite
  melanterit melanterite
  metavoltin metavoltine
  mikasait mikasaite
  millosevichit millosevichite
  mirabilit mirabilite
  mohrit mohrite
  montanit montanite
  munakatait munakataite
  nátroalunit natroalunite
  nátrojarosit natrojarosite
  nátrozippeit natrozippeite
  pentahidrit pentahydrite
  pertlikit pertlikite
  pickeringit pickeringite
  pirakmonit pyracmonite
  plumbojarosit plumbojarosite
  posnjakit posnjakite
  quenstedtit quenstedtite
  ramsbeckit ramsbeckite
  romboklász rhomboclase
  rozenit rozenite
  römerit römerite
  sabieit sabieite
  scheelit scheelite
  schwertmannit schwertmannite
  serpierit serpierite
  slavíkit slavíkite
  starkeyit starkeyite
  stolzit stolzite
  szideronátrit sideronatrite
  sziderotil siderotil
  szomolnokit szomolnokite
  tamarugit tamarugite
  taranakit taranakite
  taumazit thaumasite
  thénardit thénardite
  timsó-(K) alum-(K)
  timsó-(Na) alum-(Na)
  tschermigit tschermigite
  uranopilit uranopilite
  vauquelinit vauquelinite
  voltait voltaite
  wilcoxit wilcoxite
  wulfenit wulfenite
  yavapaiit yavapaiite
  zippeit zippeite
VIII. Foszfátok és rokon vegyületek apatit csoport apatite group
  ardealit ardealite
  arthurit arthurite
  arzénbrackebuschit arsenbrackebuschite
  arzeniosziderit arseniosiderite
  austinit austinite
  autunit autunite
  báriumfarmakosziderit (farmakosziderit csoport) barium-pharmacosiderite (pharmacosiderite group)
  bayldonit bayldonite
  beraunit beraunite
  beudantit beudantite
  brockit brockite
  brushit brushite
  churchit-(Y) churchite-(Y)
  cinkolivenit zincolivenite
  corkit corkite
  cornubit cornubite
  cornwallit cornwallite
  crandallit crandallite
  destinezit destinezite
  duftit duftite
  farmakosziderit (farmakosziderit csoport) pharmacosiderite (pharmacosiderite group)
  farmakosziderit csoport pharmacosiderite group
  faustit faustite
  florencit-(Ce) florencite-(Ce)
  fluorapatit (apatit csoport) fluorapatite (apatite group)
  fornacit fornacite
  foszfosziderit phosphosiderite
  gartrellit gartrellite
  gilmarit gilmarite
  gorceixit gorceixite
  goyazit goyazite
  hidroxilapatit (apatit csoport) hydroxylapatite (apatite group)
  hinsdalit hinsdalite
  kakoxén cacoxenite
  kalkofillit chalcophyllite
  kaňkit kaňkite
  karminit carminite
  keralit cheralite
  kingit kingite
  kintoreit kintoreite
  klajit klajite
  klinoklász clinoclase
  klórapatit (apatit csoport) chlorapatite (apatite group)
  konikalkit conichalcite
  lavendulán lavendulan
  lazulit lazulite
  lipscombit lipscombite
  metaautunit meta-autunite
  metatorbernit metatorbernite
  mimetezit mimetite
  mixit mixite
  monacit-(Ce) monazite-(Ce)
  olivenit olivenite
  parnauit parnauite
  philipsbornit philipsbotnite
  pikrofarmakolit picropharmacolite
  piromorfit pyromorphite
  planerit planerite
  plumbogummit plumbogummite
  richelsdorfit richelsdorfite
  rudabányait rudabányaite
  sabelliit sabelliite
  saléeit saléeite
  sampleit sampleite
  santabarbarait santabarbaraite
  segnitit segnitite
  strengit strengite
  szkorodit scorodite
  sztrasimirit strashimirite
  talmessit talmessite
  tirolit tyrolite
  torbernit torbernite
  tsumcorit tsumcorite
  variszcit variscite
  vashegyit vashegyite
  vivianit vivianite
  volborthit volborthite
  wavellit wavellite
  woodhouseit woodhouseite
  xenotim-(Y) xenotime-(Y)
  zeunerit zeunerite
IX. Szilikátok aktinolit (amfibolok) actinolite (amphiboles)
  albit (plagioklászok) albite (plagioclases)
  allanit-(Ce) allanite-(Ce)
  allofán allophane
  almandin (gránát csoport) almandine (garnet group)
  amfibolok amphiboles
  analcim analcime
  andaluzit andalusite
  andradit (gránát csoport) andradite (garnet group)
  annit (biotit sor) annite (biotite series)
  anortit (plagioklászok) anorthite (plagioclases)
  antigorit (szerpentin csoport) antigorite (serpentine group)
  antofillit anthophyllite
  apofillit-(KF) apophyllite-(KF)
  apofillit-(KOH) apophyllite-(KOH)
  augit (piroxének) augite (pyroxenes)
  axinit-(Fe) axinite-(Fe)
  beidellit (szmektit csoport) beidellite (smectite group)
  berill beryl
  berthierin (szerpentin csoport) berthierine (serpentine group)
  biotit sor biotite series
  boltwoodit boltwoodite
  braunit braunite
  chamosit chamosite
  chayesit chayesite
  cirkon zircon
  clintonit clintonite
  coffinit coffinite
  cordierit cordierite
  corrensit corrensite
  cowlesit cowlesite
  cronstedtit (szerpentin csoport) cronstedtite (serpentine group)
  dachiardit-Ca dachiardite-Ca
  datolit datolite
  dickit dickite
  diopszid (piroxének) diopside (pyroxenes)
  drávit (turmalin csoport) dravite (tourmaline group)
  egirin (piroxének) aegirine (pyroxenes)
  egirinaugit aegirine-augite
  elbait (turmalin csoport) elbaite (tourmaline group)
  enigmatit aenigmatite
  ensztatit (piroxének) enstatite (pyroxenes)
  epidot epidote
  episztilbit epistilbite
  erionit erionite
  eudialit eudialyte
  fayalit fayalite
  ferrierit-Mg ferrierite-Mg
  ferriwinchit ferriwinchite
  ferroglaukofán ferro-glaucophane
  ferrohornblende (amfibolok) ferrohornblende (amphiboles)
  ferropargasit (amfibolok) ferropargasite (amphiboles)
  ferroszilit ferrosilite
  flogopit (biotit sor) phlogopite (biotite series)
  fluoroflogopit fluorophlogopite
  fluororichterit (amfibolok) fluoro-richterite (amphiboles)
  foitit (turmalin csoport) foitite (tourmaline group)
  forsterit forsterite
  gadolinit-(Y) gadolinite-(Y)
  garronit-(Ca) garronite-(Ca)
  gehlenit gehlenite
  gismondin gismondine
  glaukofán (amfibolok) glaucophane (amphiboles)
  glaukonit glauconite
  gmelinit-Ca gmelinite-Ca
  gmelinit-Na gmelinite-Na
  gobbinsit gobbinsite
  gonnardit gonnardite
  gránát csoport garnet group
  grosszulár (gránát csoport) grossular (garnet group)
  grunerit grunerite
  halloysit halloysite
  harmotom harmotome
  hedenbergit (piroxének) hedenbergite (pyroxenes)
  hemimorfit hemimorphite
  heulandit-Ca heulandite-Ca
  hisingerit hisingerite
  illit illite
  inezit inesite
  joaquinit-(Ce) joaquinite-(Ce)
  kabazit-Ca chabazite-Ca
  kabazit-K chabazite-K
  kabazit-Mg chabazite-Mg
  kabazit-Na chabazite-Na
  kaersutit (amfibolok) kaersutite (amphiboles)
  káliumospargasit (amfibolok) potassic-pargasite (amphiboles)
  kaolinit kaolinite
  kariopilit (szerpentin csoport) caryopilite (serpentine group)
  kasolit kasolite
  katoit (gránát csoport) katoite (garnet group)
  kianit kyanite
  klinohumit clinohumite
  klinoklor (klorit csoport) clinochlore (chlorite group)
  klinoptilolit-(Ca) clinoptilolite-(Ca)
  klinozoisit clinozoisite
  klorit csoport chlorite group
  kloritoid chloritoid
  krizokolla chrysocolla
  krizotil (szerpentin csoport) chrysotile (serpentine group)
  laumontit laumontite
  leucit leucite
  lévyn lévyne
  lizardit (szerpentin csoport) lizardite (serpentine group)
  magneziofoitit (turmalin csoport) magnesiofoitite (tourmaline group)
  magneziohastingsit (amfibolok) magnesiohastingsite (amphiboles)
  magneziohornblende (amfibolok) magnesiohornblende (amphiboles)
  mezolit mesolite
  mikroklin microcline
  montmorillonit (szmektit csoport) montmorillonite (smectite group)
  mordenit mordenite
  mullit mullite
  muszkovit muscovite
  nakareniobszit-(Ce) nacareniobsite-(Ce)
  nátrolit natrolite
  nefelin nepheline
  nekoit nekoite
  neptunit neptunite
  nontronit (szmektit csoport) nontronite (smectite group)
  offretit offretite
  okenit okenite
  omfacit (piroxének) omphacite (pyroxenes)
  ortoklász orthoclase
  ortoklász (adulár) orthoclase (adularia)
  osumilit-(Mg) osumilite-(Mg)
  paligorszkit palygorskite
  paragonit paragonite
  paranátrolit paranatrolite
  pargasit (amfibolok) pargasite (amphiboles)
  pektolit pectolite
  phillipsit-Ca phillipsite-Ca
  phillipsit-K phillipsite-K
  phillipsit-Na phillipsite-Na
  pirofillit pyrophyllite
  pirop (gránát csoport) pyrope (garnet group)
  piroxének pyroxenes
  plagioklászok plagioclases
  plombièrit plombièrite
  polilitionit polylithionite
  prehnit prehnite
  pumpellyit csoport pumpellyite group
  pumpellyit-(Fe3+) pumpellyite-(Fe3+)
  rectorit rectorite
  richterit (amfibolok) richterite (amphiboles)
  roedderit roedderite
  scawtit scawtite
  sekaninait sekaninaite
  sillimanit sillimanite
  sörl (turmalin csoport) schorl (tourmaline group)
  spessartin (gránát csoport) spessartine (garnet group)
  stellerit stellerite
  stevensit (szmektit csoport) stevensite (smectite group)
  sudoit (klorit csoport) sudoite (chlorite group)
  szanidin sanidine
  szaponit (szmektit csoport) saponite (smectite group)
  szeladonit celadonite
  szepiolit sepiolite
  szerpentin csoport serpentine group
  szkolecit scolecite
  szmektit csoport smectite group
  szodalit sodalite
  sztaurolit staurolite
  sztilbit-Ca stilbite-Ca
  sztilpnomelán stilpnomelane
  tacharanit tacharanite
  talk talc
  thomsonit-Ca thomsonite-Ca
  titanit titanite
  tobermorit tobermorite
  topáz topaz
  tremolit (amfibolok) tremolite (amphiboles)
  tschermakit (amfibolok) tschermakite (amphiboles)
  tschernichit tschernichite
  turmalin csoport tourmaline group
  uranofán uranophane
  vermikulit vermiculite
  vezuvián vesuvianite
  wollastonit wollastonite
  yugawaralit yugawaralite
  zeofillit zeophyllite
  zoisit zoisite
  zunyit zunyite
X. Szerves ásványok borostyán (csoport) amber (group)
  evenkit evenkite
  hartit hartite
  humboldtin humboldtine
  mellit mellite
  middlebackit middlebackite
  uricit uricite
  weddellit weddellite
  whewellit whewellite

© Nagy Mónika 2009-2024