cim
engedélyköteles veszély

Téglagyár, Kisújszállás, Alföld

Geológia: A téglagyár két agyaggödre közül az egyik már felhagyott, benne tó van, a másik működik, itt a ma is termelő téglagyár részére nyersanyagot fejtenek. A min. 8 m mély feltárások felső-pleisztocén folyóvízi és szárazföldi eredetű kőzetlisztet, agyagot és infúziós löszt tárnak fel, bennük gyakoriak a növény- és Mollusca-maradványok. A terület folyómeder, majd egyre inkább feltöltődő pangó vizű mocsaras ártér volt, ezért anaerob viszonyok és folyamatos vízmozgás közt váltak ki a vasas képződmények és a gipsz, mely az elsődlegesen kivált vas-szulfidok oxidációja eredményeként keletkezett. A 2,5-8 m-es szinteken változatos megjelenésű gipsz (egykristályok, rózsák és ikrek) fordulnak elő. Szintén találhatunk számos kalcitból álló konkréciót is. Jellemző a gipsz rétegenkénti eltérő megjelenése: felül gipszrózsák, középen egykristályok és leveles halmazok, alul szabálytalanul összenőtt kristálycsoportok. Mindig fészkekben és bőven került elő az ásvány. A legszebb kristályok a 3,5 m-es szintben fordultak elő.

Leírás: A működő bánya a Kisújszállást és Karcagot összekötő 4. sz. műút felől közelíthető meg, a bejárat kb. 1 km-re van a város szélétől. A nagy meddőhányó és a gyárépületek az útról jól láthatóak. A bányában a régi gödörben kerültek elő a Szónoky Miklós által az Ásványgyűjtő Figyelő 1987. áprilisi (III. évf., 3.szám) számában leírt gipszleletek. Ebben a gödörben ma tó van, így gyűjteni nem lehetséges. Az új bányagödör csak néhány 10 m-re délre van tőle, így a gipsz bizonyosan ott is előfordul. Gyűjteni viszont csak engedély birtokában lehet, melyet eddig nem sikerült beszerezni, a vezetőség nem engedélyezi a gyűjtést. Így a már meglévő kisújszállási gipszpéldányainkat meg kell becsülni, mert újabbakhoz jutni egyelőre nem lehetséges. 2011-ben a bányától D-re 800 m-re 2,5-3 m mélyen árkolással megkutattuk a rétegsort, de 5-10 mm-es kalcit-konkréciókon kívül mást nem találtunk.

Típus: mesterséges feltárás

Lelőhelyfotók:
lelőhelyfotó

további fotók a lelőhelyről >>

Ásványfotók:
ásványfotó

a lelőhely összes ásványfotója >>

Ásványlista:

Ásvány Fotó Ásvány megjelenése a lelőhelyen
gipsz 5 több cm-es egykristályok és leveles kristálycsoportok (középső szint), 1-2 cm-es gipszrózsák (legfelül), összenőtt kristályaggregátumok (alul) a 2,5-6 m közötti szintben, a gipsz növénymaradványok után álalakot is képez (gyökerek helyén mikrokristályos gipszes kitöltés). A kristályok áttetszőek, vagy agyagzárványtól átlátszatlanok, színük sárgás vagy goethittől barnás.
goethit 0 3-5 mm-es vasborsók ("babérc") a feltárás talpán, 7-8 m mélységben
kalcit 1 néhány mm-es, cm-es szabálytalan aggregátumok, a löszt cementálja ("löszbaba")

© Nagy Mónika 2009-2023